Rivning

Första momentet i en renovering är att riva bort det gamla. Det kan vara köket, badrummet, golvet eller väggbeklädnad. Vi gör helt enkelt alla nödvändiga förberedelser för renoveringen eller återuppbyggnaden. Vi har många års erfarenhet av alla typer av invändiga och utvändiga rivningsarbeten och därmed många nöjda kunder.

 

Begär offert från oss.

 

 

Begär offert från oss.

PICAB Entreprenad AB
är medlem i: