Välkommen till PICAB

PICAB  är din expert på rivningsentreprenad. Vi erbjuder helhetslösningar och har spetskompetens inom rivning vid stambyte, betongsågning, håltagning, spårfräsning, golvslipning och sanering.

 

Vi sätter alltid kundens önskemål och krav i första hand.

Givetvis arbetar vi enligt gällande miljönormer.

 

PICAB Entreprenad AB
är medlem i: