Historik

PICAB Entreprenad AB startades 2000 som enskild firma och ombildades till Aktiebolag 2003. Inledningsvis utförde vi plåt- och mindre byggentreprenader i Östergötland och Småland. Men efterfrågan ökade på tjänster inom stambyte, vilket gjorde att vi breddade kompetens, utökade vårt utbud av tjänster och utvidgade vårt geografiska område.

 

I dag erbjuder vi betongsågning, håltagning, sanering, rivning, golvslipning samt mindre byggentreprenader över hela Sverige.

PICAB Entreprenad AB
är medlem i: